{/if}

长城汽车WEY 坦克300《城市灯光秀》丨杭州汽车广告片拍摄制作

2021-11-29 TVC/广告片 50986 498


关于汽车广告片背景:

客户要求品牌广告片把产品和品牌形象合理呈现出来

 

关于品牌广告片拍摄制作:

本品牌广告片主要通过故事演绎展现品牌的温度和调性


长城汽车WEY 坦克300《城市灯光秀》丨杭州汽车广告片拍摄制作
微信号:8088013
添加微信好友, 获取视频案例
复制微信号

发表评论

 •  游客
   2024-07-11 15:32:53  回复该评论
 • 被楼主的逻辑打败了!https://wqtz.gzexgrp.com
 •  游客
   2024-07-11 15:43:57  回复该评论
 • 回帖也有有水平的!http://bxw53.300000km.com/07/3.html
 •  游客
   2024-07-11 17:14:32  回复该评论
 • 这么版块的帖子越来越有深度了!http://l2jez.haodiaopi.com/6/4.html
 •  游客
   2024-07-11 17:45:32  回复该评论
 • 一口气看完了,我要下去回味回味了!http://zj2i0.hzdzd.com
 •  游客
   2024-07-11 20:56:46  回复该评论
 • 吹牛的人越来越多了!http://69o.heroes-china.com
 •  游客
   2024-07-11 21:47:03  回复该评论
 • 吹牛的人越来越多了!http://l8k7i.yeyou9.com/13/4.html
 •  游客
   2024-07-11 22:04:58  回复该评论
 • 今天怎么了,什么人都出来了!http://qeip.doubletreekeywest.com
 •  游客
   2024-07-11 22:06:59  回复该评论
 • 终于看完了,很不错!http://v5whd3.hbhjsl.com
 •  游客
   2024-07-11 22:41:20  回复该评论
 • 太高深了,理解力不够用了!http://seytc.a2q3.com/13/4.html
 •  游客
   2024-07-12 01:11:47  回复该评论
 • 对牛弹琴的人越来越多了!http://6rxl4o.accpass.cn
 •  游客
   2024-07-12 01:53:54  回复该评论
 • 楼上的真不讲道理!http://3rpfqq.007oneday.com
 •  游客
   2024-07-12 03:56:31  回复该评论
 • 好东西,学习学习!http://2eez2.cd051.com/01/4.html
 •  游客
   2024-07-12 04:07:52  回复该评论
 • 读了楼主的帖子,顿时马桶就通了。。。http://9go2fg.e-clo2.com
 •  游客
   2024-07-12 04:49:48  回复该评论
 • 今天是个特别的日子,值得纪念!http://wyivg.han43.com
 •  游客
   2024-07-12 05:27:25  回复该评论
 • 东方不败外加灭绝师太啊!http://g7c2.zjqzts.com
 •  游客
   2024-07-12 05:38:06  回复该评论
 • 雷锋做好事不留名,都写在帖子里!http://i2dbs.gzkekelove.com
 •  游客
   2024-07-12 06:15:16  回复该评论
 • 这个帖子会火的,鉴定完毕!http://68900.gzkekelove.com
 •  游客
   2024-07-12 06:55:56  回复该评论
 • 在这个版块混了这么久了,第一次看见这么给你的帖子!http://tsgz.cq-jinda.com
 •  游客
   2024-07-12 07:33:33  回复该评论
 • 有机会找楼主好好聊聊!http://v606i.cfminghai.com
 •  游客
   2024-07-12 11:29:54  回复该评论
 • 楼主说的我也略懂!http://l9eds.shoujusuoye.com/01/4.html
 •  游客
   2024-07-12 12:06:32  回复该评论
 • 太邪乎了吧?http://38yoe.syyczp88.com/2024/4.html
 •  游客
   2024-07-12 12:24:26  回复该评论
 • 楼上的能详细介绍一下么?http://milw7i.51yiwu.com.cn
 •  游客
   2024-07-12 13:12:46  回复该评论
 • 怎么我回帖都没人理我呢?http://3mjc.gustf.com
 •  游客
   2024-07-12 18:20:20  回复该评论
 • 楼主是在找骂么?http://cl2hp.hemoart.com/M/5.html
 •  游客
   2024-07-12 20:04:20  回复该评论
 • 收藏了,以后可能会用到!http://0vk.e8jes3c.cn
 •  游客
   2024-07-12 21:29:40  回复该评论
 • 关注一下!http://k7o0o.aseatwithaview.com/07/3.html
 •  游客
   2024-07-12 23:06:07  回复该评论
 • 投楼主一票,不用谢哦!http://s622.nutrisunoil.com
 •  游客
   2024-07-12 23:33:26  回复该评论
 • 楼主的帖子越来越有深度了!http://7cqw.51yiwu.com.cn
 •  游客
   2024-07-13 03:50:09  回复该评论
 • 强,我和我的小伙伴们都惊呆了!http://v04dv.lnhgjt.com/01/5.html
 •  游客
   2024-07-13 06:47:40  回复该评论
 • 投楼主一票,不用谢哦!http://gh0k3.gustf.com
 •  游客
   2024-07-13 10:58:44  回复该评论
 • 这么版块的帖子越来越有深度了!http://0bzv.uncle-lee.cn
 •  游客
   2024-07-13 13:00:59  回复该评论
 • 看帖、回帖、拿分、走人http://cryptoonair.com/news/53c399586.html
 •  游客
   2024-07-13 13:14:23  回复该评论
 • 以后就跟楼主混了!http://www.kdhlpt.com/yaowen/754240473.html
 •  游客
   2024-07-13 13:32:44  回复该评论
 • 这么版块的帖子越来越有深度了!http://www.kdhlpt.com/yaowen/346321912.html
 •  游客
   2024-07-13 14:19:26  回复该评论
 • 收藏了,怕楼主删了!http://www.kdhlpt.com/yaowen/544306620.html
 •  游客
   2024-07-13 14:22:21  回复该评论
 • 楼主的头像是本人吗?http://www.kdhlpt.com/yaowen/246912141.html
 •  游客
   2024-07-13 14:49:45  回复该评论
 • 楼主的头像能辟邪啊!http://www.kdhlpt.com/yaowen/906086209.html
 •  游客
   2024-07-13 15:23:37  回复该评论
 • 顶一下,收藏了!http://wnlh.ydhealthy.net/test/957932466.html
 •  游客
   2024-07-13 15:23:54  回复该评论
 • 很多天不上线,一上线就看到这么给力的帖子!http://xqsa.ydhealthy.net/test/275235496.html
 •  游客
   2024-07-13 15:26:31  回复该评论
 • 楼主是好人!http://blrw.ydhealthy.net/test/350946388.html
 •  游客
   2024-07-13 15:32:53  回复该评论
 • 有机会找楼主好好聊聊!http://wbjw.ydhealthy.net/test/278065172.html
 •  游客
   2024-07-13 15:33:47  回复该评论
 • 很给力!http://zmha.ydhealthy.net/test/523533380.html
 •  游客
   2024-07-13 15:41:30  回复该评论
 • 我裤子脱了,纸都准备好了,你就给我看这个?http://iilf.ydhealthy.net/test/799674316.html
 •  游客
   2024-07-13 15:55:19  回复该评论
 • 鉴定完毕!http://bsgy.ydhealthy.net/test/204943750.html
 •  游客
   2024-07-13 15:55:20  回复该评论
 • 白富美?高富帅?http://ecme.ydhealthy.net/test/281808438.html
 •  游客
   2024-07-13 15:57:57  回复该评论
 • 楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体!http://ahyn.ydhealthy.net/test/019841808.html
 •  游客
   2024-07-13 16:13:23  回复该评论
 • 我就搞不明白了,看帖回帖能死人么,居然只有我这么认真的在回帖!http://bmdl.ydhealthy.net/test/921063213.html
 •  游客
   2024-07-13 16:15:12  回复该评论
 • 态度决定一切,不错!http://ybmn.ydhealthy.net/test/232926469.html
 •  游客
   2024-07-13 16:26:49  回复该评论
 • 楼主是我最崇拜的人!http://apbt.ydhealthy.net/test/737499741.html
 •  游客
   2024-07-13 16:29:52  回复该评论
 • 看帖不回帖都是耍流氓!http://xgkl.ydhealthy.net/test/001538452.html
 •  游客
   2024-07-13 17:01:40  回复该评论
 • 关注一下!http://wibv.ydhealthy.net/test/129170800.html
 •  游客
   2024-07-13 17:02:12  回复该评论
 • 学习雷锋,好好回帖!http://eebx.ydhealthy.net/test/255430516.html
 •  游客
   2024-07-13 17:04:07  回复该评论
 • 帖子很有深度!http://clus.ydhealthy.net/test/905554514.html
 •  游客
   2024-07-13 17:18:05  回复该评论
 • 好东西,学习学习!http://hpep.ydhealthy.net/test/853548057.html
 •  游客
   2024-07-13 17:19:16  回复该评论
 • 这篇文章真是让人受益匪浅!http://sova.ydhealthy.net/test/518693642.html
 •  游客
   2024-07-13 17:19:50  回复该评论
 • 东方不败外加灭绝师太啊!http://ynbc.ydhealthy.net/test/074056377.html
 •  游客
   2024-07-13 17:20:28  回复该评论
 • 以后就跟楼主混了!http://jtwm.ydhealthy.net/test/820934757.html
 •  游客
   2024-07-13 17:52:37  回复该评论
 • 楼主很有激情啊!http://gdkb.ydhealthy.net/test/590660054.html
 •  游客
   2024-07-13 17:53:06  回复该评论
 • 楼主是一个神奇的青年!http://psuj.ydhealthy.net/test/336343689.html
 •  游客
   2024-07-13 18:06:31  回复该评论
 • 这么好的帖子,应该加精华!http://5n1.gustf.com
 •  游客
   2024-07-13 18:08:45  回复该评论
 • 楼主很有激情啊!http://msvcw.jyv0rh.com/01/4.html
 •  游客
   2024-07-13 18:31:56  回复该评论
 • 东方不败还是灭绝师太啊?http://ikhcjk.gustf.com
 •  游客
   2024-07-13 18:32:51  回复该评论
 • 白富美?高富帅?http://jawe.ydhealthy.net/test/544915304.html
 •  游客
   2024-07-13 18:35:24  回复该评论
 • 不错的帖子,值得收藏!http://aymn.ydhealthy.net/test/991957361.html
 •  游客
   2024-07-13 18:38:21  回复该评论
 • 楼主是男的还是女的?http://wflz.ydhealthy.net/test/801780886.html
 •  游客
   2024-07-13 18:49:26  回复该评论
 • 有钱、有房、有车,人人都想!http://rhnl.ydhealthy.net/test/959003759.html
 •  游客
   2024-07-13 18:53:51  回复该评论
 • 楼上的说的很多!http://gnts.ydhealthy.net/test/500928504.html
 •  游客
   2024-07-13 19:11:07  回复该评论
 • 支持一个http://wffj.ydhealthy.net/test/920024045.html
 •  游客
   2024-07-13 19:13:47  回复该评论
 • 论坛人气好旺!http://irkg.ydhealthy.net/test/517407156.html
 •  游客
   2024-07-13 19:15:03  回复该评论
 • 楼上的很有激情啊!http://nljj.ydhealthy.net/test/665989785.html
 •  游客
   2024-07-13 19:29:40  回复该评论
 • 网站做得不错http://dvij.ydhealthy.net/test/279671242.html
 •  游客
   2024-07-13 20:04:44  回复该评论
 • 今天怎么了,什么人都出来了!http://cqaj.ydhealthy.net/test/322427717.html
 •  游客
   2024-07-13 20:34:53  回复该评论
 • 十分赞同楼主!http://bmks.ydhealthy.net/test/338442375.html
 •  游客
   2024-07-13 20:47:48  回复该评论
 • 看了这么多帖子,第一次看到这么高质量内容!http://hslg.ydhealthy.net/test/262538974.html

发表评论:

微信扫码咨询

13082828883 扫描微信 8088013